Трета работна среща

На 3 септември 2020 г. в Бургас се състоя третата работна среща по проекта. Въпреки че началото на септември все още е ваканционно време, работата по подготовката на националната младежка среща – основното мероприятие в този проект – не престава. В дневния ред бяха включени организационни въпроси, обсъждане на списъка на поканените участници, представени от РУО в различни области, на основа на получените мотивационни писма, както и списъка на официалните гости на проекта. Членовете на разширения организационен комитет, на брой 19 човека от различни бургаски училища, също така уточниха своите отговорности за провеждане на националната среща. Бяха определени модераторите, спикерите, водещите на симулативните игри. От името на РУО Бургас присъстваха началника на РУО инж. Виолета Илиева и експертът г-жа Гюлшен Еминова. От името на фондация Европартньори 2007 присъстваха проф. дпн Татяна Дронзина и д-р Райчо Рангелов. Срещата започна в 10 часа сутринта и приключи с делови обяд за членовете на организационния комитет и на проектния екип, на който бяха уточнени последните подробности по разпределението на техните задължения от началото на учебната година.