За нас

Добре дошли на сайта на фондация Европартньори 2007, която 15 години работи в подкрепа на българското образование

Фондацията е

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

Одобрена от Министерството на правосъдието като организация, обучаваща медиатори със Заповед ЛС-04-1876/15.11.2016

Организация с одобрени от МОН програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Преподавателският екип на фондацията се състои от 31 преподаватели, от тях 23 български и 8 чуждестранни, всички водещи специаласти и практици в своята сфера. В екипа са ангажирани 5  професори доктори по психология, педагогика, политология и социално управление,  15 доценти доктори по педагогика, науки за образованието, социология, политолология, информационни науки, 4 доктори по култорология, педагогика и политически науки, 7 магистри от университетите в България, Швеция и Испания, 1 медицинки доктор.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Доц. д-р Алексей Владимиров Пампоров

Ас. полк. ор. Ангел Вълчев Митрев

Доц. Д-р Антоний Найденов Гълъбов

Доц. Блага Иванова Благоева

Проф. дпн Георги Стоянов Карастоянов

Доц. Д-р Емилия Хинкова Евгениева

Д-р Зора Иванова Попова

Гл.ас.  д-р Искрен Пламенов Иванов

Проф. д. пс. н. Йоана Димитрова Янкулова

Доц. Д-р Йосиф Ясенов Нунев

Мая Кирилова Иванова, магистър

Д-р Мариета Крумова Маринова, медицински доктор

Проф. дпн Матилда Иванова Александрова

Доцент д-р Милена Ивова Илиева

Доц. д-р Николай Чудомиров Нетов

Проф. дпн  Пелагия Михайлова Терзийска

Радост Павлова Патева, магистър от СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. д-р Ралица Жекова Жекова

Проф. дпн Сийка Георгиева Чавдарова – Костова

Проф. дпн Татяна Александрова Дронзина

Доц. д-р Тони Георгиева Манасиева

Явор Райчев Рангелов, магистър от Университета в Линшопинг, Швеция, докторант в университета на Гранада Испания