Разработени квалификационни програми по темата на проекта, включени в регистъра на МОН

Следните квалификационни програми за учители по темата на проекта са разработени и включени в регистъра на МОН. Те вече са достъпни за учителите в цялата страна и по тяхно желание, може да се обучават по тях.

93870070 Насърчаване на критичното мислене ;

93870071 Медийна грамотност

Фалшивите новини като заплаха за сигурността, участието и жизнения успех на младите хора

За повече информация относно силабусите на курсовете, моля, ползвайте следната страница на МОН:

https://rq.mon.bg/requests?tableMeta=%7B%22first%22:50,%22rows%22:25,%22sortOrder%22:1,%22filters%22:%7B%7D,%22globalFilter%22:null%7D