Комитетът за националната среща в Бургас в действие

Комитетът за националната среща в Бургас провежда периодично събрания по организацията на срещата. На поредната сбирка беше изработена формата за кандидатстване, която ще бъде публикувана на сайта.