Контакти

ЖК Дружба -1, бл. 159, апт. 119, София 1592
Телефон/факс:  02 9787005
Мобилен телефон:  0887 620326  ; 0899801834
Ел. поща: europartners2007@gmail.com
Уеб страница: www.europartners2007.org