Проекти

Тази рубрика ще ви осведомява за спечелените от фондацията проекти а също и за тези, които имаме намерение да подготвим с ваше участие.

Радваме се да уведомим нашите приятели и колеги, че фондация Европартньори спечели и финализира успешно  „Изследване за идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на труда сред специфични целеви групи (местни власти, професионални училища, работодатели, агенции за подбор на персонал, НПО и безработни хора) в българската част на трансграничния регион Румъния – България (административни области Велико Търново и Русе)”. Изследването се извършва по проект “Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в транграничния регион между Румъния и България“,   рег.№ 16.4.2.054, еMS код ROBG-131, финансиран по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“, договор № 18719/2.03.2017г.