Регистър на обучените лица

Уважаеми колеги, в този регистър фигурират имената на всички,  който са завършили успешно квалификационните курсове на Фондация Европартньори 2007